Huiswerk

Te veel huiswerk? 'Ik ga ervan uit dat het niet zo'n probleem is'

  • Posted on: 14 March 2013
  • By: Hans Haegeman

De voorzitter van de scholierenkoepel vindt dat de werkdruk bij leerlingen in het middelbaar onderwijs te hoog is. Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek onderwijs, relativeert. 'Ik ga ervan uit dat het niet zo'n probleem is. Maar leerkrachten en leerlingen moeten op een bewuste manier met huiswerk omgaan.'