Coaching

Jongeren

Studeren is niet eenvoudig. Om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van een eigen studiemethode vertrekken we vanuit hun belevingswereld, kijken we naar persoonlijke interesses en houden we rekening met individuele mogelijkheden.

Samen stellen we een studiebegeleidingsplan op en werken we toe naar een individuele studiemethode.  In een gesprek met ouders en jongere bekijken we welke hindernissen kunnen worden weggewerkt. Een open geest, rust en begrip zijn immers noodzakelijke ingrediënten om thuis een context te creëren die leren stimuleert. Zo zijn we zeker dat de begeleiding ook op lange termijn rendeert.

Ouders

De wereld verandert snel. En dat geldt evenzeer voor de onderwijscontext, de leerplannen en studiemogelijkheden. Zit u met vragen over wat nu de beste studiekeuze is voor uw zoon of dochter, over welke perspectieven een opleiding biedt? Of wil u graag weten hoe u zelf uw zoon of dochter op de best mogelijke manier kan ondersteunen?

De begeleiders en coaches van Studiebegeleiding Haegeman hebben stuk voor stuk een pak praktijkervaring in het onderwijs en staan u graag met raad en daad bij.

Voor jonge mensen, hun ouders en alle volwassenen die kampen met stress, pestgedrag, faalangst, motivatieverlies, schoolmoeheid,… verwijzen we graag door naar Wijsss.

Tags: