Coaching

Examencommissie

Examencommissie voor het lager onderwijs

Ook het diploma lager onderwijs kan je behalen via middenjury of examencommissie. Kan je kind niet naar school? Of behaalde je zelf nooit je diploma, maar wil je nu graag die extra troef in handen hebben bij je zoektocht naar een baan? Dan kan de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap soelaas bieden.

Bijles op maat

Loopt leren en studeren niet zo vlot als je zou willen? Lijkt een bepaald vak echt niet te lukken? Dan kan extra ondersteuning of professionele studiebegeleiding een uitkomst bieden. Bij Studiebegeleiding Haegeman kan je terecht voor zowel vakspecifieke hulp als gestructureerde begeleiding bij het studeren.

Coaching

Jongeren

Studeren is niet eenvoudig. Om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van een eigen studiemethode vertrekken we vanuit hun belevingswereld, kijken we naar persoonlijke interesses en houden we rekening met individuele mogelijkheden.