Home

Loopt leren en studeren niet zo vlot als je zou willen? Lijkt een bepaald vak echt niet te lukken? Dan kan extra ondersteuning of professionele studiebegeleiding een uitkomst bieden. Bij Studiebegeleiding Haegeman kan je terecht voor zowel vakspecifieke hulp als gestructureerde begeleiding bij het studeren.

Ook wie zich grondig wil voorbereiden op examens, zoals toelatingsexamens voor arts/tandarts, examencommissie of om het attest bedrijfsbeheer te behalen, vindt bij ons de juiste begeleiding.

Soms volstaat een klein zetje om weer op pad te geraken, soms is intensieve begeleiding nodig. Samen met ouders en leerling/student onderzoeken we het probleem, bekijken we de verwachtingen en stellen we doelen. Een heel team ervaren lesgevers zorgt voor individuele en aangepaste begeleiding. Want studeren, dat kan je leren!

Hoe maak ik een goede samenvatting.

Enkele afspraken

  • Afspraken worden pas vastgelegd na ontvangst van de betaling
  • Aangekochte lessen worden niet terugbetaald. De lessen blijven een jaar geldig vanaf de datum van betaling
  • Indien de betaling niet tijdig gebeurt of het saldo ontoereikend is voor de geplande les, dan zal deze les niet doorgaan
  • Annuleren van een afspraak gebeurt minstens 48 uur op voorhand. Bij laattijdige annulering wordt de volledige afspraak in rekening gebracht, ongeacht de reden
  • Indien de student niet komt opdagen op een afspraak, wordt deze afspraak volledig in rekening gebracht
  • Studiebegeleiding Haegeman / Eigenwijs engageert zich om de student zo goed mogelijk te begeleiden. We verwachten eenzelfde engagement van de student en zijn/haar ouders
  • Studiebegeleiding Haegeman / Eigenwijs kan te allen tijde de samenwerking stopzetten als ze meent dat het vertrouwen tussen beide partijen geschonden is. Betaalde bedragen worden niet terugbetaald
  • Hierbij mag Studiebegeleiding Haegeman/ Eigenwijs de opgegeven data (zie voorzijde) gebruiken voor communicatiedoeleinden in het kader van de wet GDPR