Studiebegeleiding

Studiebegeleiding bestaat uit 4 delen:

Studiebegeleiding in het lager onderwijs

In de lagere school wordt de basis gelegd voor tal van vaardigheden die kinderen later nodig zullen hebben, tijdens hun verdere studiecarrière, maar evengoed tijdens hun verdere leven. Om te vermijden dat een probleem een hinderpaal wordt in de latere jaren van de schoolloopbaan, is het belangrijk dat het tijdig wordt opgespoord en aangepakt.

De ervaren leerkrachten van Studiebegeleiding Haegeman zorgen voor een aangepaste begeleiding en ondersteunen uw kind onder meer door:

  • huiswerkbegeleiding;
  • het inoefenen van reken- en schrijfvaardigheden;
  • het leren memoriseren;
  • het (helpen) aanleren van Frans of een andere taal;
  • het aanscherpen van leesvaardigheden;
  • het aanleren en versterken van verbale vaardigheden.             

Studiebegeleiding in het secundair onderwijs

De overgang van het lager naar het secundair onderwijs kan best lastig zijn. Een nieuwe structuur met voor elk vak een leerkracht, een resem nieuwe vakken,... Een goede studiemethode wordt alsmaar belangrijker om de grote hoeveelheid leerstof te kunnen beheersen.

Ook in de loop van de middelbare schooljaren kunnen problemen opduiken met leerstof die niet alleen in volume toeneemt, maar ook steeds specialistischer wordt. Een klein probleem kan dan al gauw evolueren naar een achterstand die je op eigen houtje niet meer weggewerkt krijgt. De vakleerkrachten van Studiebegeleiding Haegeman helpen je met een gerichte aanpak om elk lastig vak toch onder de knie te krijgen.

Voor sommige jongeren is het bovendien niet eenvoudig zich thuis op taken en lessen te concentreren. Televisie, games en computer kunnen verleidelijk lonken terwijl je hardnekkig probeert om een toets of examen voor te bereiden. Studiebegeleiding Haegeman biedt die studenten een rustige en stimulerende omgeving, met een begeleider die motiveert een aanport waar nodig.

Studiebegeleiding Haegeman ondersteunt leerlingen uit het secundair onderwijs dus door:

  • het coachen en aanleren van een studiemethode (voor meer info zie Coaching).
  • vakspecifieke begeleiding;
  • het aanbieden van een motiverende studie-omgeving.

Studiebegeleiding in het hoger onderwijs

Je volgt de opleiding aan hogeschool of universiteit die je zo boeide. De wil om te slagen is er, maar dat tot een goed einde brengen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Soms schort er wat aan de studiemethode, soms kan een lastig vak voor moeilijkheden zorgen. En dat kan dan weer erg demotiverend werken.

Bij Studiebegeleiding Haegeman kan je terecht om je studiemethode verder te ontwikkelen én om probleemvakken grondig aan te pakken. Wij kunnen rekenen op vakspecialisten die jou helpen om problemen te detecteren en op te lossen. Bovendien vind je bij ons een stimulerende studie-omgeving om in alle rust je examens voor te bereiden. De aanwezige begeleider/coach houdt je gemotiveerd en zorgt ervoor dat je een antwoord krijgt op last-minute vragen en problemen.

 Lees meer over coaching en ontwikkelen van een studiemethode

Hulp bij papers bachelor- en masterproeven...

Hoe verder je studieloopbaan vordert, hoe vaker je papers, eindwerken, en proeven allerhande moet schrijven. Weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Zit je met twijfels over taal en structuur van je betoog? Of wil je graag de inhoud even aan het kritische oog van een vakspecialist onderwerpen?

Ook hiervoor kan je bij Studiebegeleiding Haegeman terecht. Onze lesgevers lezen je teksten na op taal en structuur, bespreken met jou de aanpak en opbouw van je paper en leveren desgevraagd kritische commentaar bij de inhoud. Neem voor meer info contact met ons op!