Gedegen opleiding beschermt tegen crisis

  • Posted on: 28 June 2013
  • By: Hans Haegeman

Meer nog dan in andere ontwikkelde naties biedt een hoog diploma meer kansen op een baan, ook in crisistijden. Dat staat in 'Education at a Glance', het jongste onderwijsrapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Overal in Europa is de werkloosheid in de periode 2008-2011 toegenomen. Ons land vormt hierop geen uitzondering, alleen is de werkloosheidsgraad bij ons minder toegenomen dan in andere Europese landen.

Het onderwijs speelt hierin een opvallende rol. Bij de hooggeschoolden beloopt de toename van de werkloosheid in ons land 0,2 procentpunt, terwijl dat in heel de Oeso 1,5 en in de Europese Unie zelfs 2 procentpunt is.

Bij de niet-hooggeschoolden, is de werkloosheid in ons land met 1,2 procentpunt toegenomen. Ook dat is weliswaar minder dan de 3,8 van de Oeso en de 5,1 van de EU. Door de crisis is het effect van de scholingsgraad op de kansen op de arbeidsmarkt nog toegenomen.

Bij de hooggeschoolden is de stijging van de werkloosheid minder groot dan bij wie niet doorgeleerd heeft. In België is dat effect nog meer uitgesproken.

De Oeso stelt vast dat de crisis ook de inkomenskloof tussen hoog- en laaggeschoolden vergroot heeft. Terwijl hogergeschoolden in 2008 gemiddeld 75 procent meer verdienden, is dat in 2011 opgelopen tot 90 procent. ‘De laaggeschoolden betalen de crisis’, concludeert Dirk Van Damme, hoofd onderwijs van de Oeso.

Bron: De Standaard